H o o f d m e n u
home
over wendy
regressietherapie
re´ncarnatie
tweelingzielen
oude zielen  
dromen
astrologie
tarot
links

blog nieuw!Bookmark and Share  
p r a k t i j k   v o o r 
r e g r e s s i e  -  e n  r e ´ n c a r n a t i e t h e r a p i e
d r o o m w e r k  
t a r o t   &   p s y c h o l o g i s c h e  a s t r o l o g i e


d r s .  
W e n d y  G i l l i s s e n

psychologe en
re´ncarnatietherapeute
certified member of EARTh

Aangesloten bij Gcoach

As Featured On EzineArticles

Praktijk: Delft, Zuid-Holland
Mail voor afspraken of informatie
info@reincarnatietherapie.com

Tel.: 06 - 14 64 07 43
     

Wendy Gillissen Author 
(official page)bol.com Partner
De Keltische triskel op deze site is van:
Bradley W. Schenck computer graphics
Fight Spam! Click Here  

 

  


N i e u w s :

G l o s s y

Lees het mini-interview met Wendy 
in de Vrouw herfstglossy

C o l u m n
In april verschijnt weer een gastcolumn van Wendy over droominterpretatie in het maandblad Paravisie!

B l o g
Er staan weer twee nieuwe artikelen op Wendy's blog ''The company of spirits'' :
''Road Rage'' over de invloed van een vorig leven op agressie in het verkeer, en
''The Goddess of Borger and the Faerie Folk'' - een magische ontmoeting met de energieŰn van aarde en bos


B o e k

Lees Wendy's artikel over het verhaal achter haar bekroonde spirituele avonturenroman ''De Vloek van de TahiÚra''.l a a t s t e  u p d a t e :  2 0  f e b r u a r i   2 0 1 4
o n l i n e  s i n d s :   1  a p r i l    1 9 9 9ę drs. Wendy Gillissen 2014
Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de auteur.

This site is a member of WebRing. To browse visit here.

free hit counters